Serwisy ×

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIE BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE BEZPŁATNE SZKOŁY COSINUS CZTERY PORY ROKU FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA W OLSZTYNIE GMINA DĄBRÓWNO GMINA DYWITY GMINA GIETRZWAŁD GMINA JEZIORANY GMINA JONKOWO GMINA KURZĘTNIK GMINA PURDA GMINA ŚWIĄTKI GMINNY OŚRODEK KULTURY W PURDZIE INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE LASTLEVEL LGD BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLSZTYNIE MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OLSZTYNIE OLSZTYN OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE PRODUKT WARMIA MAZURY RADIO PLUS OLSZTYN 88, 1 FM SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POJEZIERZE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE SZKOŁA POLICEALNA IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W OLSZTYNIE TELEWIZJA KOPERNIK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE WARMIŃSKO - MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA LEKARSKA WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE ZACHODNIOMAZURSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNEJ

Lekarskie nagrody - czyli medycy nagradzają medyków

Na co dzień bez reszty pochłania ich opieka nad pacjentami, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przychodzą jednak momenty, gdy ich pracę doceniają koledzy po fachu. Uczestniczyliśmy w XXXV Okręgowym Zjeździe Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

Są medycy którzy w zawodzie przepracowali pół wieku. To specjaliści różnych dziedzin, których łączy jedno: oddanie i nieustający zapał do pracy. „Nigdy mi się ten zawód nie znudził, w dalszym ciągu mam satysfakcję z jego wykonywania. Dopisuje mi zdrowie i jeszcze lubię to, co robię od lat i dlatego jeszcze pracuję” - mówi jedna z nich, lek. med. Barbara Dąbrowska, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

I właśnie medyków z 50-letnim stażem w zawodzie uhonorowano podczas trzydziestego piątego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, który odbył się w Olsztynie. „To ogromna przyjemność i zaszczyt móc podziękować za 50 lat ciężkiej, odpowiedzialnej i trudnej pracy osobom, które dalej chcą ten zawód uprawiać i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To bardzo ważne, byśmy mieli z nimi kontakt z tymi osobami, żeby ciągłość pokoleń w naszym zawodzie była na co dzień” - przekonuje lek. Marek Zabłoski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Spotkanie specjalistów z całego regionu było również okazją do wręczenia wyjątkowych odznaczeń „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. To wyróżnienie, które lekarze przyznają lekarzom po wyłonieniu dziesiątki laureatów spośród kilkudziesięciu kandydatur zgłoszonych przez środowisko lekarskie. „To podsumowanie tego, co zrobiłam, że chyba ta moja praca jest przydatna, zauważalna i potrzebna pacjentom. Motywuje do dalszej pracy i starania się o podnoszenie kwalifikacji” - mówi dr n. med. Barbara Dowgird, specjalista okulistyki i laureatka tego wyróżnienia.

Tym zaś, którzy w minionym roku opracowali najlepsze publikacje naukowe, przyznano Nagrody im. prof. Edwarda Lenkiewicza. Nagrodę tę otrzymała dr n. med. Katarzyna Myszka, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. „Wyniki badań wykazały, że częstość zespołu metabolicznego jest większa w populacji pacjentów z guzami nadnerczy, w związku z tym mają oni większe ryzyko sercowo-naczyniowe, co powoduje, że powinni być objęci specjalną profilaktyką sercowo-naczyniową” - opowiada o swojej pracy.

XXXV  Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, który jak zwykle uświetnił występ chóru „Medici pro Musica”, to także okazja do debaty nad aktualnymi problemami ochrony zdrowia. Samorząd lekarski wystosował wspólne stanowisko w czterech ważnych kwestiach.

Po pierwsze – zmiana zasad szkoleń specjalistycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Izba postuluje zwiększenie liczby miejsc rezydenckich, uproszczenie przepisów wykonawczych dla tworzenia jednostek akredytowanych, a także ich organizacji na szczeblu wojewódzkim.
Po drugie – zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Wiązałoby się to ze zmianami systemu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej i utrzymaniem modelu mieszanego finansowania.

Po trzecie – umożliwienie pacjentom chorym na cukrzycę lub nowotwory korzystania z nowoczesnej terapii dzięki refundacji nowych leków.

Po czwarte – lekarze chcieliby również intensyfikacji działań promocyjnych dotyczących obowiązkowych szczepień oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, co mogłoby zapewnić refundację zakupu sprzętu medycznego, i dostarczenia jednolitego oprogramowania, które miałoby ją uprościć.